طرح مدارا

طرح مدارا در سامانه بهنود با همکاری پزشکان و مراکز جهت حمایت از بیماران ایجاد شده است . در این طرح بیماران می توانند با وارد کردن اطلاعات شخصی خود از پزشک / مرکز موردنظر نوبت گیری نموده و سپس هنگام مراجعه به این مرکز / پزشک با در اختیار گذاشتن کد رهگیری تخفیف ویژه ای دریافت نمایند. لازم به ذکر است که درصد تخفیف برای هر مرکز و یا پزشک متفاوت می باشد.